Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną surowca drzewnego w każdym ze swoich leśnictw w następujących dniach:

 

Wtorek w godz. od 700do 1000– leśnictwa: Kępa Niemojewska, Ksawerów, Winiary, Grabowy Las, Zawady

Środa w godz. od 700do 1000– leśnictwa: Turno, Sucha

Czwartek w godz. od 700do 1000– leśnictwa: Trzebień, Studzianki, Strzyżyna

Dla wszystkich leśnictw ustalone są jednakowe ceny na surowiec drzewny. Do każdej ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Wyjątkiem jest drewno opałowe S4 oraz M2 (drobnica opałowa) gdzie VAT wynosi 8%.

Sprzedaż klientom detalicznym prowadzona jest wyłącznie za gotówkę. Telefony do leśniczych a także adresy kancelarii znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa: w zakładce „Kontakt".

Zasady sprzedaży detalicznej drewna określa Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobieszyn nr 11/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.

Natomiast ceny detaliczne drewna określa Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobieszyn nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

Nadleśnictwo Dobieszyn prowadzi również sprzedaż sadzonek wyprodukowanych na szkółce leśnej. Sadzonki sprzedawane są w dwóch terminach: wiosną i jesienią. Sprzedaż prowadzi pracownik działu gospodarki leśnej -Specjalista do spraw szkółkarskich i bhp pani Julia Witczak. Telefon znajduje się na stronie internetowej nadleśnictwa: w zakładce „Kontakt".

Ceny sadzonek poszczególnych gatunków określa Decyzja nr 4/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobieszyn z dnia 1 marca 2019 r.