Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

W zarządzie Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn znajdują się 32 pomniki przyrody, w tym jeden głaz narzutowy.

Wśród drzew dominują dęby szypułkowe, oprócz których do tej formy ochrony przyrody zakwalifikowano w Nadleśnictwie cztery stare i okazałe buki.

Wykaz istniejących pomników przyrody w Nadleśnictwie Dobieszyn.