Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.


Nadleśnictwem kieruje Nadleśniczy, któremu  bezpośrednio podlegają:
•     Zastępca Nadleśniczego
•     Inżynierowie Nadzoru
•     Główny Księgowy
•     Komendant Posterunku Straży Leśnej
•     Specjalista ds. pracowniczych
•     Sekretarz


Strukturę Nadleśnictwa stanowią:
 1. biuro Nadleśnictwa
 2. leśnictwa
 
W skład biura Nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:


1. Działy:
•    Dział Gospodarki Leśnej, kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego
•    Dział Finansowo - Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego
•    Dział Administracyjno - Gospodarczy, kierowany przez Sekretarza
•    Posterunek Straży Leśnej, kierowany przez Komendanta Posterunku Straży Leśnej


2. Stanowiska pracy:
•    Stanowisko ds. kontroli - Inżynierowie  Nadzoru
•    Stanowisko ds. pracowniczych 

Leśnictwa:


I. W obrębie leśnym  Białobrzegi:
 1. Leśnictwo Turno
 2. Leśnictwo Sucha 

 II. W obrębie leśnym Dobieszyn:
 1. Leśnictwo Winiary
 2. Leśnictwo Kępa Niemojewska
 3. Leśnictwo Ksawerów
 4. Leśnictwo Zawady
 5. Leśnictwo Grabowy Las
 
III. W obrębie leśnym Studzianki:
 1. Leśnictwo Trzebień
 2. Leśnictwo Studzianki
 3. Leśnictwo Strzyżyna