Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Dobieszyn
Nadleśnictwo Dobieszyn
48 619 51 39
48 619 53 79

ul. Dobieszynek 7
Dobieszyn

26-804 Stromiec

Nadleśniczy
mgr inż. Paweł Sułkowski
48 619 51 39, 668 388 008
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Andrzej Garbaczewski
660 760 873
Główny Księgowy
mgr inż. Marcin Kłosiewicz
660 760 874
Sekretarz
mgr inż. Anna Sosnówka
698 751 046

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Marta Kuc
Specjalista ds. stanu posiadania i łowiectwa
Tel.: 728 807 455
Konrad Barszcz
Specjalista ds. szkółkarskich i bhp
Tel.: 696 028 049
mgr inż. Łukasz Szafrański
Specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: 531 895 960
inż. Ewa Szumlińska-Blicharska
Starszy Specjalista ds. zagospodarowania lasu i ochrony ppoż

Dział Administracyjnyjno-Gospodarczy

mgr Przemysław Rudecki
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 784 996 010
inż. Iwona Rudzka
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
mgr inż. Justyna Mendelewska
Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych
Grażyna Rudecka
Sekretarka

Dział Finansowo-Księgowy

mgr Renata Kowalczyk
Starszy księgowy
Urszula Bartosik
Kasjerka
mgr inż. Janina Siek
Księgowy
inż. Elżbieta Gwiazda
Księgowy
mgr Adelajda Kapusta
Księgowy

Posterunek Straży Leśnej

mgr inż. Kazimierz Gwiazda
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 668 151 421
Adam Zawisza
Strażnik Leśny
Tel.: 668 151 419
Leszek Filiks
Strażnik leśny
Tel.: 531 876 554

Inżynier Nadzoru

mgr inż. Marcin Wiech
Tel.: 668112760

Inżynier Nadzoru

mgr inż. Grzegorz Drela
Tel.: 660 764 251

Stanowisko ds. pracowniczych

mgr Kazimierz Rudecki
Starszy Specjalista ds pracowniczych
Tel.: 660 760 848