Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

Gospodarka łowiecka prowadzona w Nadleśnictwie Dobieszyn ukierunkowana jest na racjonalne gospodarowanie populacjami zwierzyny na całym obszarze jej występowania. Umiejętność właściwej oceny warunków bytowania zwierząt leśnych jest kluczem do sukcesu niełatwej sztuki zapanowania nad chwiejnym i niezwykle delikatnym środowiskiem jakim jest las.

Nadleśnictwo Dobieszyn posiada ośrodek hodowli zwierzyny i prowadzi  gospodarkę łowiecką na 2 wyłączonych obwodach łowieckich nr 537 i 546. W obwodzie łowieckim nr 546 w leśnictwie Sucha znajduje się hodowla zamknięta zwierzyny - zagroda o nazwie Chruściechów o powierzchni ok. 65ha.

Gospodarka łowiecka w OHZ prowadzona jest na podstawie:

·  Programu funkcjonowania OHZ w N-ctwie Dobieszyn na lata 2007-2017

· Wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego na lata 2007-2017 dla Rejonu Hodowlanego nr 1 „Puszcza Kozienicko – Stromiecka"

·   Rocznych planów łowieckich

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 14 obwodów łowieckich wydzierżawionych przez 11 kół łowieckich. Nadzór nad  gospodarką łowiecką w 13 obwodach łowieckich prowadzi Nadleśnictwo Dobieszyn. W jednym obwodzie nadzór  merytoryczny  prowadzi Nadleśnictwo Radom.

Nadleśnictwo zakłada poletka zgryzowe, gdzie zwierzyna przez cały rok może zgryzać młode pędy drzew i krzewów preferowane przez zwierzynę. Ponadto tworzone są poletka żerowe na których rośnie topinambur, owies, gorczyca, itp. co zapewnia zwierzynie stały dostęp do urozmaiconego pożywienia . Celem ograniczenia szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach rolnych, przy granicy lasu z polami Nadleśnictwo zakłada tzw. pasy zaporowe. Wykłada się tam karmę zatrzymując w ten sposób zwierzynę w lesie. Jeszcze innym sposobem ograniczania szkód w rolnictwie jest wykaszanie łąk śródleśnych. Od wielu już lat łąki nie są użytkowane rolniczo a dopiero wykoszone odrastają młodą trawą będąc w ten sposób atrakcyjne dla zwierząt leśnych.

Nadleśnictwo mobilizuje Koła Łowieckie do podejmowania podobnych działań na terenie swoich obwodów i dlatego wspólnie osiągamy zamierzone cele, jednak takie zabiegi nie zawsze są wystarczające. Pomimo naszych starań szkody w lesie i w uprawach rolnych rosną i wtedy niezbędna jest regulacja stanu pogłowia zwierzyny w łowisku, które zawsze charakteryzuje się pewną określoną pojemnością tz. ilością zwierzyny jaką może wykarmić bez większych szkód w środowisku.