Wydawca treści Wydawca treści

Ogólna charakterystyka nadleśnictwa

I.                    Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa

 

1.      Nadleśnictwo Dobieszyn wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

2.      Obszar:

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa 71679,51 ha

Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo 15254,67 ha

                                         w tym powierzchnia lasów 14257,04 ha

3.      Podział administracyjny kraju w zasięgu działania Nadleśnictwa:

Województwo

Powiat

Gmina

Powierzchnia [ha]

mazowieckie

białobrzeski

 

M. Białobrzegi

48,31

Białobrzegi

2410,71

Radzanów

214,55

Stara Błotnica

54,72

Stromiec

4739,46

Wyśmierzyce

91,53

kozienicki

Głowaczów

2479,96

Grabów n/Pilicą

3561,57

Magnuszew

1312,26

radomski

Jastrzębia

20,02

Jedlińsk

232,58

grójecki

Warka

89,00

Ogółem Nadleśnictwo

15254,67

 

 

4.      Procentowy udział powierzchniowy i miąższościowy wg gatunków potencjalnych:

 

Tabela: Udział powierzchniowy gatunków panujących

 

Gatunek

Nadleśnictwo

[ha]

[%]

Sosna

10339,68

73,64

Modrzew

180,55

1,29

Świerk

102,43

0,73

Jodła

0,45

0,00

Buk

1,87

0,01

Dąb

1560,19

11,11

Jawor

Klon

Wiąz

6,77

6,88

8,82

0,05

0,05

0,06

Jesion

52,01

0,37

Grab

77,45

0,55

Brzoza

874,91

6,23

Olsza

713,28

5,08

Akacja

3,33

0,02

Topola

10,71

0,08

Osika

Lipa

89,15

7,30

0,63

0,05

pozostałe

4,95

0,02

Razem

14040,73

100

 

 

Tabela: Udział miąższościowy gatunków panujących

 

Gatunek

Nadleśnictwo

[m3]

[%]

Sosna

2 501 945

77,57

Modrzew

24 985

0,77

Świerk

11 875

0,37

Buk

115

0,00

Dąb

307 355

9,53

Jawor

Wiąz

15

1 670

0,00

0,05

Jesion

7 500

0,23

Grab

20 655

0,64

Brzoza

155 510

4,82

Olsza

172 685

5,35

Wierzba

65

0,00

Akacja

565

0,02

Topola

2045

0,06

Osika

17 500

0,54

Lipa

Czeremcha

830

25

0,03

0,00

Razem

3 225 340

100

 

 

5.      Przeciętna zasobność drzewostanów nadleśnictwa – 207 m3/ha

 

5.      Przeciętny wiek drzewostanów w nadleśnictwie – 51 lat

 

7.      Procentowy udział powierzchni drzewostanów wg klas wieku:

 

- I klasa – 10,4%

- II klasa – 18,8%

- III klasa – 33,2%

- IV klasa – 24,2%

- V klasa – 10,0%

- VI klasa – 2,0%

- VII klasa – 0,4%

- KO, KDO, SP – 0,9%

 

 

8. Przyjęte wieki rębności dla poszczególnych gatunków:

 

-      So, Sob, Md, Dbc        -           100 lat,

-      Db                              -           140 lat,

-      Js                               -           120 lat,

-      Św, Gb, Brz, Ol, Ak     -            80 lat,

-      Ol odroślowa               -            60 lat,

-      Ol                              -             50 lat,

-      Tp                              -             40 lat