Wydawca treści Wydawca treści

Dnia 25.04.2017r miała miejsce w Nadleśnictwie Dobieszyn jeszcze jedna akcja „sadzimy 1000 drzew na minutę”.

W samym sercu Puszczy Stromieckiej, w leśnictwie Strzyżyna, oddz.140 a, na powierzchni 0,40 ha zostało posadzonych 2,80 tys. szt. sadzonek buka zwyczajnego. Tym razem udział w odnowieniu lasu, brała młodzież z III klasy Publicznego Gimnazjum im. Generała Władysława Andersa w Grabowie n/Pilicą. Pod fachowym okiem pracowników nadleśnictwa, dziewczęta i chłopcy (ok.40 osób) oraz dwóch nauczycieli sadzili sadzonki pod szpadel techniką w jamkę. W przyszłości powstanie uprawa o wysokiej udatności. Swój udział także zaznaczył w akcji, brygadier mgr inż. Tomasz Popis z PSP Kozienice; który tego dnia wykonywał czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony p.poż.

Humory i zapał młodym ludziom dopisywały. Akcja przebiegała spokojnie oraz w miłej, leśnej atmosferze.

Na zakończenie były podziękowania, wręczenie certyfikatu oraz ognisko z poczęstunkiem.

Akcja edukacyjno-promocyjna "Sadzimy 1000 drzew na minutę" w Nadleśnictwie Dobieszyn

Dnia 12 kwietnia 2017r w Nadleśnictwie Dobieszyn miała miejsce akcja „sadzimy 1000 drzew na minutę".

Tego dnia było pochmurnie oraz padał z przerwami niewielki deszczyk. Wymarzona pogoda na sadzenie drzew. Na powierzchnię przeznaczoną na założenie uprawy leśnej w Leśnictwie Zawady, oddz. 130 j przyjechały dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobieszynie im. ks. Kazimierza Kniedziałowskiego, pod opieką dwóch pań nauczycielek. Przybył także zaproszony przez Pana Nadleśniczego proboszcz miejscowej parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ks. mgr Grzegorz Binięda.

Po krótkim instruktarzu udzielonym przez p. Nadleśniczego mgr inż. Pawła Sułkowskiego, uczestnicy wyposażeni w szpadle oraz pełne skrzyneczki z sadzonkami świerka pospolitego z entuzjazmem przystąpili do sadzenia. Wszyscy pilnie zwracali uwagę aby korzenie sadzonek były nie podwinięte oraz została zachowana tzw. więźba sadzenia (odległość między sadzonkami). Wzorem niedościgłym oraz dającym piękny przykład był niewątpliwie ksiądz proboszcz. Udział w akcji sadzenia wzięli także pracownicy nadleśnictwa.

Zakończeniem przyjemnego wysiłku fizycznego był poczęstunek pod wiatą – kiełbaska z grilla oraz herbata. Na zakończenie zostały wręczone certyfikaty w podziękowaniu za udział w akcji „1000 drzew na minutę" oraz każdy z  uczestników otrzymał pamiątkowy „listek dębu".

Zostało posadzone ok. 840 szt. drzewek na powierzchni 0,12 ha. Jak widać można utrzymać tradycję wspólnego sadzenia lasu a w przypadku wydarzeń tego dnia powiązanej z tradycją drzewka Bożonarodzeniowego, bo te posadzone świerki mogą stać kiedyś w domach uczestników jako choinki.