Lista aktualności Lista aktualności

Szkółka Gospodarcza Ksawerów

Szkółka leśna znajduje się w obrębie Dobieszyn w Leśnictwie Ksawerów w oddziałach 109 h oraz 119 b, założona została w latach 1971-1973 na glebach bielicowych i brunatnych.

Jest to szkółka gruntowa, ogrodzona  siatką zajmująca ogólną powierzchnię 9,03 ha, natomiast powierzchnia produkcyjna 7,36 ha podzielona kulisami na 9 kwater. Głównymi gatunkami jakie produkowane są na terenie szkółki to przede wszystkim sosna zwyczajna oraz dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Resztę gatunków stanowi buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, olsza czarna, modrzew, jarzębina pospolita oraz klon zwyczajny i jawor.

Nadleśnictwo w ramach samowystarczalności produkcji sadzonek postanowiło przystosować szkółkę do produkcji sadzonek buka w szkółce podokapowej na powierzchni 0,50 ha oraz zrealizowano inwestycję rozbudowy koryt Dunemana w 2012 roku pod produkcję sosny zwyczajnej, modrzewia i świerka, w ilości 14 koryt o łącznej powierzchni 7 ar. Na powierzchni otwartej prowadzona jest produkcja sosny zwyczajnej „półtorarocznej", czyli wysiewanej w czerwcu oraz hodowane są pozostałe gatunki drzew w siewie częściowym. Nad korytami zainstalowany został automatyczny system nawodnienia. Pozostała powierzchnia szkółki deszczowana jest za pomocą deszczowni stałej z budynku przepompowni i dwóch basenów. Na szkółce znajduje się budynek magazynowo socjalny oraz budynek przepompowni. Szkółka zaopatrzona jest w podstawowy zestaw maszyn do produkcji szkółkarskiej a między innymi: siewniki do nasion, wyorywacze, podcinacze korzeni i opielacze do sadzonek, bronę talerzową, kultywator, głębosz, pług itp.


Do pozyskania nasion potrzebnych do otrzymania najwyższej jakości materiał sadzeniowy Nadleśnictwo Dobieszyn posiada Gospodarcze Drzewostany Nasienne dla sosny zwyczajnej, dęba szypułkowego, olszy czarnej oraz brzozy brodawkowatej. Pozostałe gatunki pozyskiwane są w Źródłach Nasion bądź zakupione są w innych nadleśnictwach zgodnie z regionalizacją nasienną.


Na kwaterach prowadzony jest płodozmian 2- letni: 1-roczny ugór zielony poprzedzony nawożeniem organicznym w postaci torfu, 1-roczny ugór czarny. W kolejnych latach 2-4 letni okres produkcji. Planowane nawożenie w Szkółce Ksawerów składa się z nawożenia zielonego i nawożenia mineralnego.
Produkcja materiału sadzeniowego na szkółce zapewnia Nadleśnictwu Dobieszyn samowystarczalność w materiał sadzeniowy najwyższej jakości.


Produkcję materiału sadzeniowego prowadzi się zgodnie z polską normą Nr PN-R-67025 z dnia 28.01.1999 r. ,, Materiał sadzeniowy". Sadzonki drzew i krzewów do upraw leśnych i na  plantacje."
Norma ta zawiera:
-    terminy i ich definicje dotyczące materiału sadzeniowego produkowanego             
     w  szkółkach leśnych,
-    klasyfikację i oznaczenie sadzonek,
-    wymagania ogólne i szczegółowe,
-    badania sadzonek,
-    sposoby etykietowania, przechowywania, pakowania i transportu.